Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012


Уважаеми клиенти,

Тест Elecsys Anti - HCV II е вече наличен на пазара.

За повече информация можете да се свържете с нас на тел.: 02/ 950 5150

Ключова информация:

Информация за заявки:

 

Размер

 Кат. No.

Anti-HCV II (*)

 100 теста

 06368921-190

 Anti-HCV II

 200 теста

 06427405-190

 PreciControl Anti-HCV

 

 03290379-190

(*): да не се използва в cobas e 602 – вижте по-долу 

За качествен контрол е подходящ текущият PreciControl Anti-HCV (Кат.номер 03290379-190). 

За повече информация можете да се свържете с нас на тел.: 02/ 950 5150

Допълнителна информация:

Новият тест Anti-HCV II е разработен за ваше по-голямо улеснение. Има следните основни подобрения, в сравнение с настоящия тест:

Готови за употреба реактиви:

  • не е необходима подготовка на реактивите;
  • намалява риска от потенциални потребителски грешки

Удължена годност след зареждане в апарата:

  • 31 дни ( 20-25°C)

Калибрация на партида ( лот № ):

  • не е необходима калибрация на всеки пакет от реактива;
  • по-добра възпроизводимост на резултатите

По-добри характеристики на теста

Две опаковки с различен брой тестове за оптимално удобство на клиентите.

За повече информация можете да се свържете с нас на тел.: 02/ 950 5150

Ключови характеристики:

Anti-HCV II ключови характеристики – в сравнение с Anti-HCV

Технически характеристики:

 

 Elecsys Anti-HCV II

 Elecsys Anti-HCV

 Кат.номер за заявки

 100 теста: 06368921-190

200 теста: 06427405-190

 100 теста: 03290352-190

Тест No 

Elecsys 2010, cobas e 411

 1020

референтен файл 4.02 или по-висок

 420

AC

MODULAR ANALYTICи cobas e 601/602

 286

 065

Тест код

 A-HCVII

 A-HCV

DCE софтуерна версия

 необходима

 не е необходима

Функционални характеристики:

 

  Elecsys Anti-HCV II

 Elecsys Anti-HCV

 Предназначение

Ин витрo диагностичен тест за  качествено откриване на антитела срещу хепатит C вирус (HCV) в човешки серум и плазма.

 Време за теста

 18 мин.

 Принцип на теста

 Двойно антигенен сандвичев тест от една стъпка

 Cut-Off

 Автоматично изчисляем от 2 калибратора

 Изчисление:

 Резултатът от пробата се дава или като положителен, или като отрицателен както и във вид на Cut-Off Index (COI)

 Материал за пробата

 Li-хепарин, Na-хепарин, K2- EDTA, K3-EDTA, серум сепариращ гел, плазма сепариращ гел и натриев цитрат плазма

 Li-хепарин, Na- хепарин, K3- EDTA, серум сепариращ гел, плазма сепариращ гел и натриев цитрат плазма

 Обем на пробата

 50 μL

 40 μl

 Реактиви

 Готови за употреба

 Лиофилизиран – приготвяне чрез разтваряне

 Годност в апарата

31 дни,  при непрекъснато съхранение на борда на апарата (20-25 °C), или 7 седмици при алтернативно съхранение и в хладилник, ако престоява общо до 80 часа на борда на апарата (20-25°C)

72 часа, при непрекъснато съхранение на борда на апарата (20 –25°C), или 2 седмици при алтернативно съхранение и в хладилник, ако престоява общо до 40 часа на борда на апарата (20-25°C)

 Калибратори

Китът реактиви включва готови за употреба калибратори Cal Sets

 Честота на калибрация:

•  веднъж на партида реактиви ( лот номер )

•  калибрация по партида

( лот номер )

•  веднъж за опаковка на реактиви

•  БЕЗ калибрация по партида ( лот номер )

 Качествен контрол

PreciControl Anti-HCV (03290379-190)

използвайте като външна

контрола до следващо уведомление

 PreciControl Anti-HCV (03290379-190 )

 Очаквани стойности

COI < 0.9:                    отрицателни

0.9 ≤ COI < 1.0:         сива зона

COI ≥ 1:                       положителни

 Чувствителност

 100 %  (n = 765)

 100 % (n=1057)

 Специфичност

99.84 % (n = 6850, кръвни донори)

99.71% (n= 6317, кръвни донори)

* Cut-Оff Index

Забележка: Горната таблица е само за обща информация. Изчерпателни данни може да намерите в Листовката с метода или при запитване.

Важна информация:

  • Новият тест Anti-HCV II може да се използва само в системи, чийто софтуер е актуализиран на DCE.
  • PreciControl Anti-HCV (Кат.номер: 03290379-190) е контролата и за двата теста-настоящия Anti-HCV и тестовете Anti-HCV II. Понастоящем, обаче, контролата трябва да се пуска като външна контрола, ако се комбинира с теста Anti-HCV II.
  • Тъй като Anti-HCV II е много чувствителен тест, той е настроен за висок приоритет, за да се избегне потенциален кръстосан пренос между пробите.

Информация за Anti-HCV II и ценово предложение, може да получите от официалният дистрибутор на Roche Diagnostics за България.

Информационни брошури:

Anti-HCV II-2011-11

Anti-HCV II-2011-11

Anti-HCV_II-Performance_Evaluation-Esteban-Poster-APASL-2012-02

Anti-HCV_II-Performance_Evaluation-Oezacar-Poster-APASL_2012-02

С уважение,

Екип Маркетинг

Архив новини
Участие на Хроно в XV Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2023
Среща на БДКЛ, клон София, с подкрепата на ХРОНО
24.04.2023
Участие на Хроно в XIV Национална конференция по клинична лаборатория
12.10.2022
Хроно – 20 години Ваш надежден партньор
11.10.2022
Virtual Event, EuroMedLab2022
07.04.2022
Участие на Хроно в XV Национален конгрес по акушерство и гинекология
16.03.2022
Изявление
21.01.2022
Тест на RD за антитела срещу рецепторния свързващ домен (RBD) на SARS-CoV-2 спайк(S)(короновия) протеин в човешки серум и плазмa
17.11.2021
OneRoche Days Webinar
11.11.2021

16 – 18 ноември 2021 г.

Покана за XIII НККЛ и XXVIII Среща на БФКЛ
08.09.2021
Интегрирана аналитична модулна система cobas® pure
18.06.2021
Уебинар „Приоритети в борбата с рак на маточната шийка – подкрепа и ангажираност“
07.06.2021

10.06.2021 г.

18:00 часа

Виртуална конференция
03.06.2021
Виртуално събитие „Research & Development Days“
12.04.2021
Коагулационни анализатори cobas t 511 и cobas t 711
25.01.2021
Научна програма PRO-COAG
15.01.2021
27 януари 2021 г. (сряда)
15:00 - 16:20 ч. CET
16:00 – 17:20 ч. (българско време)
Решения на Roche Diagnostics – отговор на нуждите, свързани с разпространение, проследяване и лечение на COVID-19
12.11.2020
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
09.11.2020
XXIII Национална конференция по онкогинекология
27.10.2020
Участие на Хроно в XXIII Национална конференция по онкогинекология
21.09.2020
cobas® Assay Portfolio
15.09.2020
CoaguChek® Pro II
17.07.2020
Elecsys® IGFBP-3
16.07.2020
Elecsys® Androstenedione
07.07.2020
GDF-15 Диагностична стойност при кардиологични заболявания
30.06.2020
Клиничнo значение на PIVKA II при диагностициране на хепатоцелуларен карцином
19.06.2020
Accu-Chek® Inform II
19.06.2020
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.