Молекулярна диагностика
ЕДТА K2 епруветките с гел се използват за изследване на ЕДТА плазма за молекулярна диагностика и определяне на вирусен товар. 
Научете повече »
Кръвни утайки
Скоростта на утаяване на еритроцитите (СУЕ) дава информация за наличието на възпалителни процеси в организма и може да се използва за откриването им и проследяване на предприетото лечение.
Научете повече »
Определяне на глюкоза
В епруветките за глюкоза VACUETTE® се използват натриев цитрат и йодацетат като инхибитори на глюкоза за съхранението и в комбинация с антикоагуланти като ЕДТА, калиев оксалат или хепарин.
Научете повече »
Комплекти за събиране/вливане на кръв
Комплектът за безопасно вземане на кръв с вграден предпазител на иглата е важна част от усилията за предпазване от наранявания с иглата.
Научете повече »
VACUETTE® QUICKSHIELD предпазен холдер за епруветки
Предпазният холдер за епруветки VACUETTE® QUICKSHIELD е особено подходящ в ежедневната работа при вземане на кръв, заради улесняващото потребителя функциониране.
Научете повече »
VACUETTE® PREMIUM система безопасни игли
Tube-Touch - максимална сигурност Задействане - Tube-Touch
Научете повече »
Стандартен Холдер за Епруветка
Специалният, улесняващ потребителя дизайн на стандартния холдер за епруветки VACUETTE®, осигурява по-доброто фиксиране при вземане на кръв.
Научете повече »
VACUETTE® VISIO PLUS Игли
Иглите VACUETTE® VISIO PLUS с оптичен контрол на венипункцията могат да допринесат за улесняване на процеса по вземане на кръв.
Научете повече »
Други
Допълнителни аксесоари, като турникети, VacuDrop и ID пружинни пръстени допълват серията VACUETTE® за вземане на кръв.
Научете повече »
Мануален Метод за Измерване
За метода на измерване на СУЕ на ръка, на VACUETTE® системата й е нужно само малко количество кръв - 2,9ml.
Научете повече »
Автоматичен Метод за Измерване
ESR апаратите не само улесняват работния процес, но са и инвестиция в рационализирането му. Работата и организацията в заведенията и в лабораториите става по-ефективна. Има три апарата за различни рационализационни цели, както и широк спектър от аксесоари като скенер и миксер.
Научете повече »
VACUETTE® UNICAP конвейер за отваряне на капачки
Конвейерът за отваряне на капачки VACUETTE® UNICAP отваря всички видове епруветки VACUETTE® бързо и безопасно в един работен цикъл. Епруветките се захранват чрез пластмасови адаптори, които са подредени в нужната лента за конвейера. Един конвейер има 40 адаптора.
Научете повече »
VACUETTE® UNICAP Стойка за Отваряне на Капачки
Стойката за отваряне на капачки VACUETTE® UNICAP може да отваря епруветки бързо и безопасно направо от стойки на различни анализатори, които вече се използват в лабораторията. (напр. Roche/Hitachi стойка с 5 позиции, стойки Beckman, стойки Olympus и др.)
Научете повече »