Специална диагностика
Greiner Bio-One предлага широк спектър епруветки за изследване на кръвна група, на съвместимост, за тестване на лабилни полипептидни хормони и ензими, както и за определяне на микроелементи.  
Научете повече »
Коагулация
Коагулационният анализ се извършва чрез смесването в определено съотношение на кръв с антитикоагуланта натриев цитрат.  
Научете повече »
Клинична химия
Серумът се получава от цяла кръв чрез центрофугиране след приключване на коагулационния процес. В него няма съсирващи фактори, но е обогатен с клетъчните състави на тромбоцитните и метаболитни продукти.  
Научете повече »
Безопасни Холдери за Епруветки
Нараняванията заради замърсени инструменти за венипункция все още са основната причина за индиценти в болниците. Много служители в здравния сектор са застрашени от сериозен риск заради това.
Научете повече »
VACUETTE® PREMIUM система безопасни игли
Tube-Touch - максимална сигурност Задействане - Tube-Touch
Научете повече »
Комплекти за събиране/вливане на кръв
Комплектът за безопасно вземане на кръв с вграден предпазител на иглата е важна част от усилията за предпазване от наранявания с иглата.
Научете повече »
Игли за Вземане на Кръв
Многофункционалните игли за вземане на проби VACUETTE® се използват предимно при вземането на проби кръв и са единствено за еднократна употреба.
Научете повече »
Други
Допълнителни аксесоари, като турникети, VacuDrop и ID пружинни пръстени допълват серията VACUETTE® за вземане на кръв.
Научете повече »
HOLDEX® Холдер за Еднократна Употреба
Разликата между HOLDEX® и стандартния холдер е адаптерът за ексцентричен луер за венепункция при изправен ъгъл. При успешна венепункция, кръвният поток може да се наблюдава през полупрозрачния луер адаптер на холдера.
Научете повече »
Мануален Метод за Измерване
За метода на измерване на СУЕ на ръка, на VACUETTE® системата й е нужно само малко количество кръв - 2,9ml.
Научете повече »
Автоматичен Метод за Измерване
ESR апаратите не само улесняват работния процес, но са и инвестиция в рационализирането му. Работата и организацията в заведенията и в лабораториите става по-ефективна. Има три апарата за различни рационализационни цели, както и широк спектър от аксесоари като скенер и миксер.
Научете повече »
VACUETTE® UNICAP Стойка за Отваряне на Капачки
Стойката за отваряне на капачки VACUETTE® UNICAP може да отваря епруветки бързо и безопасно направо от стойки на различни анализатори, които вече се използват в лабораторията. (напр. Roche/Hitachi стойка с 5 позиции, стойки Beckman, стойки Olympus и др.)
Научете повече »
VACUETTE® UNICAP конвейер за отваряне на капачки
Конвейерът за отваряне на капачки VACUETTE® UNICAP отваря всички видове епруветки VACUETTE® бързо и безопасно в един работен цикъл. Епруветките се захранват чрез пластмасови адаптори, които са подредени в нужната лента за конвейера. Един конвейер има 40 адаптора.
Научете повече »