SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
09.11.2020


Уважаеми клиенти,

Имаме удоволствието да съобщим, че бързият тест за антиген на SARS-CoV-2, премина успешно решението за пускане на пазара на 21 септември 2020 г. и вече може да се разпространява в страните, приемащи CE-маркировката.

 • Пускането на пазара на бързия тест за антиген на SARS-CoV-2 представлява допълнителен принос в борбата срещу пандемията от коронавирус. Заедно с продуктите, които Roche Diagnostics пусна по-рано тази година, с този тест се разширява портфолиото и се осигурява възможност за бързо и надеждно тестване в близката до пациента среда.
 • Антигенните тестове директно откриват вирусен товар чрез качествена идентификация на специфичен протеин антиген. Форматът им е в два основни варианта – автоматизиран с употреба на подходяща професионална система и бърз, подходящ за употреба в близка до пациента среда. Бързият тест на Roche Diagnostics е предназначен за качествено откриване на SARS-CoV-2 антиген - нуклеопротеин. Предназначен е за употреба в среда близо до пациента, без използване на специална апаратура и служи за оценка статуса на изследвания, относно инфекция със SARS-CoV-2, като предоставя качествен резултат под формата на цветни ленти, показващи наличието на антигени на SARS-CoV-2.

Предназначение (CE)

 • Бързият тест за антиген на SARS-CoV-2 е надежден бърз хроматографски имунологичен анализ за качествено откриване на специфични антигени на SARS-CoV-2, налични в човешкия назофаринкс. Този тест е предназначен за откриване на антиген на вируса SARS‑CoV‑2 при лица със съмнение за COVID‑ Този продукт е предназначен за професионална употреба в лабораторни условия и до леглото на болния.

Случаи на употреба

 • Бързият тест за антиген на SARS-CoV-2 позволява бързо вземане на решение дали пациентите трябва да бъдат поставени под карантина, намалявайки риска за по-нататъшно разпространение. В допълнение към това позволява скрининг на лица след потвърдено излагане на заразено със SARS-CoV-2 лице или лица в риск от експозиция, като здравни работници.
 • Бързият тест за антиген на SARS-CoV-2 позволява децентрализирано тестване до леглото на болния и спомага за разширяване на обхвата и количеството на директните вирусни тестове в иначе недостъпни места. Бързото тестване до леглото на болния понякога може да бъде единствената надеждна възможност, ако няма достатъчно достъпно лабораторно тестване. Освен това бързият тест за антиген на SARS-CoV-2 е тест без апарати, позволяващ тестване в селски райони/райони със слаба инфраструктура.

Основни характеристики на анализа:

   

Тип тест

Качествен

Вид проба

Назофарингеална

Таргетен антиген

Нуклеокапсид (N)

Реактиви

mAb анти-COVID19 антитяло mAb анти-пилешко IgY

mAb анти-COVID-19 антитяло-златен конюгат

Пречистен пилешки IgY-златен конюгат

Време до резултата

15 минути

Прозорец за отчитане 15-30 минути

Температура на съхранение

2-30°C

Стабилност (тест, отворена опаковка)

1 час след отваряне на опаковката

 

Съдържание на кита:

Бързият тест за антиген на SARS-CoV-2 е тест без необходимост от апаратура. Всеки кит съдържа 25 индивидуално опаковани теста.

Необходимо и предоставено в кита:

 • Тест ленти (в индивидуална фолиева опаковка с изсушител, 25 бр.)
 • Екстракционни буферни епруветки (25 бр.)
 • Капачки на дюзата (25 бр.)
 • Стерилни тампони (25 бр.)
 • Филм (може да се постави върху тест лентата при извършване на тестове на открито)
 • Инструкции за употреба (1 бр.)
 • Кратко справочно ръководство (1 бр.)
 • Не е предоставено в кита: таймер

 

Работа с продукта - извършване на тест:

 

 

Работа с продукта - интерпретация на резултатите:

 

 

 

Детайлна информация:

Брошура: "Бърз тест за антиген на SARS-CoV-2"

 

С уважение,

Екип ХРОНО

 

 

 

 

 

Архив новини
Участие на Хроно в XV Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2023
Среща на БДКЛ, клон София, с подкрепата на ХРОНО
24.04.2023
Участие на Хроно в XIV Национална конференция по клинична лаборатория
12.10.2022
Хроно – 20 години Ваш надежден партньор
11.10.2022
Virtual Event, EuroMedLab2022
07.04.2022
Участие на Хроно в XV Национален конгрес по акушерство и гинекология
16.03.2022
Изявление
21.01.2022
Тест на RD за антитела срещу рецепторния свързващ домен (RBD) на SARS-CoV-2 спайк(S)(короновия) протеин в човешки серум и плазмa
17.11.2021
OneRoche Days Webinar
11.11.2021

16 – 18 ноември 2021 г.

Покана за XIII НККЛ и XXVIII Среща на БФКЛ
08.09.2021
Интегрирана аналитична модулна система cobas® pure
18.06.2021
Уебинар „Приоритети в борбата с рак на маточната шийка – подкрепа и ангажираност“
07.06.2021

10.06.2021 г.

18:00 часа

Виртуална конференция
03.06.2021
Виртуално събитие „Research & Development Days“
12.04.2021
Коагулационни анализатори cobas t 511 и cobas t 711
25.01.2021
Научна програма PRO-COAG
15.01.2021
27 януари 2021 г. (сряда)
15:00 - 16:20 ч. CET
16:00 – 17:20 ч. (българско време)
Решения на Roche Diagnostics – отговор на нуждите, свързани с разпространение, проследяване и лечение на COVID-19
12.11.2020
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
09.11.2020
XXIII Национална конференция по онкогинекология
27.10.2020
Участие на Хроно в XXIII Национална конференция по онкогинекология
21.09.2020
cobas® Assay Portfolio
15.09.2020
CoaguChek® Pro II
17.07.2020
Elecsys® IGFBP-3
16.07.2020
Elecsys® Androstenedione
07.07.2020
GDF-15 Диагностична стойност при кардиологични заболявания
30.06.2020
Клиничнo значение на PIVKA II при диагностициране на хепатоцелуларен карцином
19.06.2020
Accu-Chek® Inform II
19.06.2020
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.