Elecsys Tacrolimus
12.12.2014


Уважаеми клиенти,  

Имаме удоволствието да представим на вниманието Ви новия тест на Roche Diagnostics – Elecsys® Tacrolimus.

  • Предназначение

Тестът Elecsys® Тacrolimus е част от панела за изследване на имуносупресивни лекарства (ISD). 

Изследването на такролимус се използва като помощно средство при контрол на пациенти с трансплантация на сърце, черен дроб, бъбреци, бели дробове и костен мозък, които са на лечение с такролимус. Със стартирането на ISD тестовете (имуносупресивни лекарства) за такролимус и циклоспорин, Roche Diagnostics разширява продуктовото си портфолио и утвърждава лидерската си позиция спрямо основните ни конкуренти Siemens и Abbott.

  • Информация за заявки:

 Продуктова

 GMMI/ Кат. №

 Кит реактиви Tacrolimus

 05889057-190

 Tacrolimus CalSet

 05889065-190

 ISD Sample

 Pretreatment

 05889073-190

 PreciControl ISD

 05889081-190

 

Важна информация / технически подробности: 

  • ISD тестовете изискват предварителна мануална обработка за всички видове проби (калибратори, контроли и проби пълна кръв), които използват реактив за предварителна обработка ISD Sample Pretreatment.

 

Процедурата по предварителната обработка е описана в листовката с метода и представена в документ с примерна процедура по подготовка на ISD проба.

Процедурите по предварителна обработка и реактив ISD са идентични за всички ISD тестове.

 

  • Предварително третираните проби могат да се съхраняват в затворени епруветки в продължение на 4 часа при 20 - 25°C.

 

Поради вероятност от изпаряване, предварително обработените проби трябва да бъдат анализирани / измерени в рамките на 30 минути след отварянето на флакона и зареждане на пробите в анализатора.

 

  • Tacrolimus CalSet трябва да премине през процедура по предварителна обработка преди калибрация.
  • PreciControl ISD (и друг подходящ контролен материал) трябва да премине през процедура по предварителна обработка преди измерването.
  • Ръчно разреждане на пробите преди процедурата по предварителна мануална обработка е възможно, като се използва Diluent Universal и фактор на разреждане 1:3

 

*Листовка с ИзУ за теста може да намерите в eLabDoc - www.e-labdoc.roche.com

Характеристики на теста:

 Характеристики

 Tacrolimus

 GMMI / Кат. №

Кит реактив:        05889057-190           100 определяния

CalSet:                05889065-190            6 x 1 ml

 Предназначение

 Имунологичен тест за ин витро количествено определяне на такролимус в човешка пълна кръв. Тестът се използва като помощно средство при контрола на пациенти с трансплантация на сърце, черен дроб, бъбреци, бели дробове и костен мозък, които са на лечение с такролимус.

 Време за тест

18 Min.

 Принцип на теста

Конкурентен принцип

 Референтен файл

4.03

Номер на тест

ACN

Elecsys 2010 / cobas e 411:                       1070

cobas e 601:                                            556

 Тест код

TCL

 Материал за пробата

K2- и K3-ЕДТА пълна кръв

 Обхват на измерване

0.5 до 40 ng/ml

Определен от LoD и максимума на еталонната крива.

 Долни граници на измерване

Граница на бланк (LoB):      

0.3 pg/mL Граница на откриване (LoD):    0.5 pg/mL

Граница на количественото определяне (LoQ):     

1.0 ng/mL (обща допустима грешка ≤ 20%)

 Проследяемост

Такролимус е стандартизиран спрямо референтни стандарти, проследими до такролимус референтен материал (USP = САЩ фармакопея) по тежест.

 Метод на сравнение

a)  Tacrolimus (y) спрямо автоматизиран имунологичен тест (x): Passing Bablok, (n = 205, c ≈ 0.6 … 37.2 ng/mL) y = 0.958x - 0.0521; τ = 0.922

б)  Tacrolimus (y) LC-MS метод (x): Passing Bablok, (n = 206, c ≈ 0.6 … 37.2 ng/mL) y = 1.052x - 0.184; τ = 0.933

 Очаквани стойности

Няма твърдо установени терапевтични граници за такролимус в пълна кръв.

 

Моля, лабораториите, да имат предвид, че за апликация на показателя е необходимо

наличната апаратура да е с референтен файл 4.05 на системи Elecsys 2010 и cobas e411.


Допълнителна продуктова информация

 

С уважение,

Екип Хроно


 

Архив новини
Участие на Хроно в XV Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2023
Среща на БДКЛ, клон София, с подкрепата на ХРОНО
24.04.2023
Участие на Хроно в XIV Национална конференция по клинична лаборатория
12.10.2022
Хроно – 20 години Ваш надежден партньор
11.10.2022
Virtual Event, EuroMedLab2022
07.04.2022
Участие на Хроно в XV Национален конгрес по акушерство и гинекология
16.03.2022
Изявление
21.01.2022
Тест на RD за антитела срещу рецепторния свързващ домен (RBD) на SARS-CoV-2 спайк(S)(короновия) протеин в човешки серум и плазмa
17.11.2021
OneRoche Days Webinar
11.11.2021

16 – 18 ноември 2021 г.

Покана за XIII НККЛ и XXVIII Среща на БФКЛ
08.09.2021
Интегрирана аналитична модулна система cobas® pure
18.06.2021
Уебинар „Приоритети в борбата с рак на маточната шийка – подкрепа и ангажираност“
07.06.2021

10.06.2021 г.

18:00 часа

Виртуална конференция
03.06.2021
Виртуално събитие „Research & Development Days“
12.04.2021
Коагулационни анализатори cobas t 511 и cobas t 711
25.01.2021
Научна програма PRO-COAG
15.01.2021
27 януари 2021 г. (сряда)
15:00 - 16:20 ч. CET
16:00 – 17:20 ч. (българско време)
Решения на Roche Diagnostics – отговор на нуждите, свързани с разпространение, проследяване и лечение на COVID-19
12.11.2020
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
09.11.2020
XXIII Национална конференция по онкогинекология
27.10.2020
Участие на Хроно в XXIII Национална конференция по онкогинекология
21.09.2020
cobas® Assay Portfolio
15.09.2020
CoaguChek® Pro II
17.07.2020
Elecsys® IGFBP-3
16.07.2020
Elecsys® Androstenedione
07.07.2020
GDF-15 Диагностична стойност при кардиологични заболявания
30.06.2020
Клиничнo значение на PIVKA II при диагностициране на хепатоцелуларен карцином
19.06.2020
Accu-Chek® Inform II
19.06.2020
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.