MiniCollect® епруветки за коагулация
Епру ветките за коагулация MiniCollect ® се използват за извършване на коагулационен анализ.
Научете повече »
MiniCollect® епруветки за глюкоза
Епруветките за глюкоза са подходящи за измерване на глюкоза и лактат.
Научете повече »
MiniCollect® епруветки за плазма
Епруветките MiniCollect® с литиев хепарин са подходящи за изследване на параметрите в клиничната химия и имунохимия.
Научете повече »
MiniCollect® фунии и тръбички
Системата e с много гъвкаво приложение, тъй като могат да се използват и двата инструмента за трансфер на кръв - "фунийката" или "тръбичката".
Научете повече »
MiniCollect® ланцети с предпазител
Новите ланцети с предпазител от Greiner Bio-One правят вземането на капилярна кръв лесно и удобно, както за пациента, така и за потребителя.
Научете повече »
MiniCollect® адаптор-епруветки
Когато епруветката MiniCollect ® се постави в епруветката-адаптор, вече не може да се извади.
Научете повече »