Коагулационни анализатори cobas t 511 и cobas t 711
25.01.2021


Превърнете иновациите в рутина

Kоагулационните анализатори cobas t 511 и cobas t 711 на Roche Diagnostics (RD), осигуряват възможност за високо ефективен работен процес, предоставящ надеждни резултати. Апаратите имат висок капацитет за анализ на проби, благодарение на уникалната система W.A.R.M.

За Вас, професионалисти, за пациента, за бъдещето.

Съвременните коагулационни лаборатории трябва да посрещат търсенето на бързи и точни резултати и рентабилни решения, от страна на клиницистите, свързани с голям брой маркери за коагулация.

Самостоятелният коагулационен анализатор cobas t 511, със среден капацитет за обработка на проби и коагулационният анализатор cobas t 711, с висок капацитет за обработка на проби подпомагат диагностиката на коагулационните аномалии и проследяването на антикоагулантната терапия.

Предоставяйки висок капацитет за анализ на проби, непрекъснатост и уникална обработка на реактивите с минимална намеса от оператора (W.A.R.M) и интелигентно боравене с пробите, анализаторите cobas t, отговарят на Вашата нужда от максимална ефективност на работния процес и надеждни резултати, за по-добра грижа към пациента.

Висок капацитет за обработка на проби

С високия си капацитет за обработка на проби и обширно меню, коагулационните анализатори cobas t дават възможност на лабораториите да изпълняват бързо рутинните и спешни анализи на проби за коагулационни маркери.

Ключови характеристики

 • Високa пропускателност
 • Голям капацитет за проби в анализатора
 • Висок капацитет за реактиви в анализатора и до 2 седмици годност на реактива след зареждане
 • Увеличен капацитет за тестване в анализатора до 34200 теста, което позволява зареждане на реактиви само веднъж на 2 седмици (за коагулационни лаборатории с XL натоварване)
 • Гъвкави опции за зареждане на проби и връзка с автоматизация
  Анализаторите могат да се използват в режим с произволен достъп или в партиден режим и предлагат истински възможности за спешно (STAT) тестване, благодарение на специалните слотове за спешни проби   

Непрекъснатост на обработката

Коагулационните анализатори cobas t предлагат лекота на използване, непрекъсната работа и максимална производителност, като същевременно гарантират безопасността на оператора и надеждни резултати, за да подпомогнат по-добрата грижа за пациента. Тези предимства се предоставят благодарение на:

 • Непрекъснато зареждане/изваждане на проби, реактиви, консумативи и отпадъци
 • Поддръжка на гъвкаво боравене с проби:
        - Отворени и затворени епруветки за проби на един и същ статив
        - Множество доставчици на епруветки
 • Проверки на интегрираността на пробите и пълна проследимост на резултатите
 • Наличните електронни услуги включват: достъп до електронна библиотека e-library, за изтегляне на ключова информация, свързаност на лабораторни информационни системи и поддръжка за дистанционно обслужване на функционалности

 

Уникална обработка на реактивите с минимална намеса от оператора (W.A.R.M.)

Коагулационните анализатори cobas t са способни на напълно автоматизирано и планирано разтваряне на реактива - най-добрия фактор за непрекъсната работа. Тази иновативна и удобна концепция свежда до минимум рисковете от грешки на потребителя и гарантира оптимизираната употреба и високото качество на реактивите.

 • Концепцията за касета с реактиви минимизира риска от замърсяване и изпаряване
 • Автоматично планирано разтваряне и еквилибриране на реактива до стайна температура, когато е необходимо, без намеса на оператора
 • Автоматизирано въвеждане на електронни данни чрез баркод технология

 

Коагулационните анализатори cobas t 511 и cobas t 711 дават на лабораторията свободата да избере идеалното, подходящо за специфичните си тестови нужди решение. 

Различни мащаби на анализ.
Един и същ стандарт за качество и иновации.

Правилният избор за всяко работно натоварване.

Тъй като един размер не подхожда на всички, Roche предлага две различни опции, за да предостави възможност за възползване от иновацията, навлязла в коагулационното тестване:

коагулационен анализатор cobas t 511 със среден капацитет за обработка на проби

и

коагулационен анализатор cobas t 711 с висок капацитет за обработка на проби

 

Налични анализи и тестове

Antithrombin
Ин витро тест за количествено определяне активността на антитромбин в цитратна плазма, с анализатори cobas t. Анализът е предназначен като помощно средство при диагностицирането на дефицит на антитромбин.
 
Anti-Xa
Ин витро анализ за количествено определяне на анти-Ха активността на нефракциониран хепарини (UFH) и хепарин с ниско молекулно тегло (LMWH) в цитрирана плазма, с анализатори cobas t. Тестът е предназначен като помощно средство при управление на терапията с анти-Ха хепарин.
 
APC Resistance
APC Resistance е функционален анализ за определяне резистентността на фактор Va към инактивиране от активиран протеин C (APC), причинено от мутация на фактор V Leiden (FV:R506Q), в цитратна плазма, с анализатори cobas t.
 
aPTT
Ин витро анализ, с намалена лупусна чувствителност, за определяне на активирано парциално тромбопластиново време (aPTT) в цитрирана плазма, с анализатори cobas t. аPTT се използва за оценка на вътрешния път на коагулация.
 
aPTT Lupus
Ин витро анализ, с повишена лупусна чувствителност, за определяне на активирано парциално тромбопластиново време (aPTT) в цитрирана плазма, с анализатори cobas t. аPTT се използва за оценка на вътрешния път на коагулация.
 
aPTT Screen
Ин витро тест за определяне на активираното парциално тромбопластиново време (aPTT) в цитратна плазма, с анализатори cobas t. аPTT се използва за оценка на вътрешния път на коагулация.
 
D-Dimer
Ин витро тест за количественото имунологично определяне на фибрин деградационни продукти (Д‑димер и X‑олигомери) в човешка цитратна плазм, с анализатори cobas t. Заедно с невисоката клинична оценка на вероятността, нормален резултат за Д‑димер (< 0.5 μg FEUa)/mL) е предназначен като помощно средство при изключването на дълбока венозна тромбоза (DVT) и белодробна емболия (PE).
 
Fibrinogen
Ин витро анализ за количествено определяне на фибриноген (метод на Clauss) в цитратна плазма, с анализатори cobas t. Анализът е предназначен като помощно средство при диагностицирането на хипо- и хиперфибриногенемия, дисфибриногенемия и афибриногенемия.
 
FII
Човешка плазма, имуноизчерпана от фактор II за количествено определяне активността на фактор II в цитратна плазма, на базата на анализа за протромбиново време (PT), с анализатори cobas t.
 
Free Protein S
Ин витро тест за количествено определяне на свободен протеин S в човешка цитратна плазма анализаторите cobas t. Тестът е предназначен като помощно средство при диагностицирането на наследствен и придобит дефицит на протеин S.
 
FV
Човешка плазма, имуноизчерпана от фактор V за количествено определяне активността на фактор V в цитрирана плазма, въз основа на анализа на протромбиновото време (PT), с анализатори cobas t.
 
FVII
Човешка плазма, имуноизчерпана от фактор VII за количествено определяне активността на фактор VII в цитратна плазма, на базата на анализа за протромбиново време (PT), с анализатори cobas t.
 
FVIII
Човешка плазма, имуноизчерпана от фактор VIII за количествено определяне активността на фактор VIII в цитратна плазма, на базата на активирано частично тромбопластиново време (aPTT), с анализатори cobas t.
 
FX
Човешка плазма, имуноизчерпана от фактор X за количествено определяне активността на фактор X в цитратна плазма, на базата на (PT), с анализатори cobas t.
 
HIL Test
Ин витро тест за полуколичествено определяне на липемия индекс, хемолиза индекс и иктер индекс в цитратна плазма, посредством системите cobas t.
 
Lupus S, Lupus C
Ин витро анализи за скрининг (Lupus S) и потвърждение (Lupus C) наличието на лупусни антикоагуланти в цитратна плазма, с анализатори cobas t. Тестът е предназначен като помощно средство при диагностицирането на антифосфолипиден синдром.
 
PT derived Fibrinogen
Полученият резултат от фибриноген е предназначен като помощно средство при диагностика на фибриногенов дефицит.
 
Протеин С хромогенен
Ин витро тест за количествено определяне активността на протеин С в човешка цитратна плазма, с анализаторите cobas t. Тестът е предназначен като помощно средство при диагностицирането на наследствен и придобит дефицит на протеин С.
 
PT Owren
Ин витро тест за определяне на протромбиново време Owrens в цитратна плазма,  с анализатори cobas t. Тестът за протромбиново време Owrens служи като помощно средство при управление на терапията с антагонист на витамин К.
 
PT Rec
Ин витро тест за определяне на протромбиново време и получен фибриноген в цитратна плазма, с анализаторите cobas t. Протромбиновото време се използва за оценка на външната коагулационна пътека и като помощно средство при контрол на терапията с антагонисти на витамин К. Полученият резултат от фибриноген е предназначен като помощно средство при диагностицирането на дефицит на фибриноген.
 
Тромбиново време
Ин витро анализ за определяне на тромбиново време (TT) в човешка цитратна плазма, с анализатори cobas t.
 
vWF Act
Ин витро анализ за количествено определяне на тромбоцитната гликопротеинова Ib свързваща активност на фактор на Willebrand в човешка цитратна плазма, с анализаторите cobas t. Анализът е предназначен като помощно средство при диагностицирането на наследствена и придобита болест на von Willebrand (vWD).

 

 

 

 

Архив новини
Участие на Хроно в XV Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2023
Среща на БДКЛ, клон София, с подкрепата на ХРОНО
24.04.2023
Участие на Хроно в XIV Национална конференция по клинична лаборатория
12.10.2022
Хроно – 20 години Ваш надежден партньор
11.10.2022
Virtual Event, EuroMedLab2022
07.04.2022
Участие на Хроно в XV Национален конгрес по акушерство и гинекология
16.03.2022
Изявление
21.01.2022
Тест на RD за антитела срещу рецепторния свързващ домен (RBD) на SARS-CoV-2 спайк(S)(короновия) протеин в човешки серум и плазмa
17.11.2021
OneRoche Days Webinar
11.11.2021

16 – 18 ноември 2021 г.

Покана за XIII НККЛ и XXVIII Среща на БФКЛ
08.09.2021
Интегрирана аналитична модулна система cobas® pure
18.06.2021
Уебинар „Приоритети в борбата с рак на маточната шийка – подкрепа и ангажираност“
07.06.2021

10.06.2021 г.

18:00 часа

Виртуална конференция
03.06.2021
Виртуално събитие „Research & Development Days“
12.04.2021
Коагулационни анализатори cobas t 511 и cobas t 711
25.01.2021
Научна програма PRO-COAG
15.01.2021
27 януари 2021 г. (сряда)
15:00 - 16:20 ч. CET
16:00 – 17:20 ч. (българско време)
Решения на Roche Diagnostics – отговор на нуждите, свързани с разпространение, проследяване и лечение на COVID-19
12.11.2020
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
09.11.2020
XXIII Национална конференция по онкогинекология
27.10.2020
Участие на Хроно в XXIII Национална конференция по онкогинекология
21.09.2020
cobas® Assay Portfolio
15.09.2020
CoaguChek® Pro II
17.07.2020
Elecsys® IGFBP-3
16.07.2020
Elecsys® Androstenedione
07.07.2020
GDF-15 Диагностична стойност при кардиологични заболявания
30.06.2020
Клиничнo значение на PIVKA II при диагностициране на хепатоцелуларен карцином
19.06.2020
Accu-Chek® Inform II
19.06.2020
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.