Clinical Chemistry & Immunochemistry Analyzers
 • cobas® 6000 
  Серията анализатори cobas 6000 предлага индивидуални решения за лабораториите със средно и високо работно натоварванe.
  Научете повече »
  cobas® pure integrated solutions
  Научете повече »
  cobas® pro integrated solutions
  Научете повече »
  cobas®4000
  Серията анализатори cobas 4000 включва модула cobas c 311 за клинична химия и модула cobas e 411 за имунологични анализи.
  Научете повече »
  cobas c 111
  Анализаторът cobas c 111 предлага на лабораториите с много малка работна натовареност индивидуално решение за клинична химия и хомогенно имунотестване.
  Научете повече »
  cobas p 312
  cobas p 312 е  напълно автоматизирана самостоятелна преаналитична система, създадена да оптимизира работния поток на малки до средни лаборатории.   cobas p 312 е компютърно управляема система за отваряне, сортиране и архивиране на епруветки за SWA, хематология, коагулация, и уринен анализ.
  Научете повече »