cobas c 111
Анализаторът cobas c 111 предлага на лабораториите с много малка работна натовареност индивидуално решение за клинична химия и хомогенно имунотестване.
Научете повече »
cobas p 312
cobas p 312 е  напълно автоматизирана самостоятелна преаналитична система, създадена да оптимизира работния поток на малки до средни лаборатории.   cobas p 312 е компютърно управляема система за отваряне, сортиране и архивиране на епруветки за SWA, хематология, коагулация, и уринен анализ.
Научете повече »
cobas® 6000 
Серията анализатори cobas 6000 предлага индивидуални решения за лабораториите със средно и високо работно натоварванe.
Научете повече »
cobas t 411
Самостоятелна система за лабораторна коагулация, подходяща за малък брой рутинни тестове (до 120 проби на ден).
Научете повече »
Анализатор Multiplate 5.0
Стандартизация на високо ниво. Бързи резултати с отлична възпроизводимост. Точен и лесен за използване.
Научете повече »
cobas m 511
Ново попълнение в продуктовата листа на Roche Diagnostics - интегрираният хематологичен анализатор  cobas m  511. Дигитален анализатор за морфология, брояч и класификатор на кръвни клетки, реализиращ оцветяване и микроскопски анализ на кръвни натривки.
Научете повече »
cobas b 121
Системата cobas b 121 предоставя възможност за определяне на 10 от най-критичните параметри при определяне на диагноза.
Научете повече »
cobas b 101
cobas b 101 е IVD анализатор, предоставящ бързи и надеждни резултати. Предназначен е за професионална употреба в клинични лаборатории и Point of Care - локации.
Научете повече »
CoaguChek XS Plus / Pro
Системата CoaguChek XS е специално разработено решение за пациенти на лечение с витамин K антагонист, за проследяване на стойностите протромбиново време (PT/INR) у дома или на път.
Научете повече »
Urisys 1100
Компактна система за анализ на урина  с тест ленти   за бързи  резултати
Научете повече »
cobas u 411
Прогресивният полуавтоматичен уринен анализатор  cobas u  411 е създаден за оптимизиране на работния процес и потока на данни, допълнен с баркод четец по желание и терминал за утайка.
Научете повече »
Уринни анализатори cobas 6500
Серия анализатори  cobas 6500   е напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ с натоварване 100 - 1000 проби дневно. Модулната система предоставя гъвкавост за адаптация и надграждане спрямо нуждите на ползвателя. 
Научете повече »
COBAS AmpliPrep
Напълно автоматичен апарат за рутинни PCR тестове  
Научете повече »
cobas 4800 System
Системата cobas 4800 се състои от апарата cobas x 480 анализатора cobas z 480
Научете повече »
COBAS TaqMan 48
Система за амплификация и детекция на ДНК или РНК в реално време
Научете повече »
Ventana BenchMark GX
Ventana BenchMark GX автоматизирано оцветяване, качество и продуктивност
Научете повече »
Ventana BenchMark XT
Системата BENCHMARK XT е напълно автоматизирана система за подготовка на слайдове, с гъвкавост, от която се нуждаете, за да разширите тестовото си меню, за да анализирате повече слайдове и да ускорите времето до резултатите - всичко това, без да е необходимо да назначавате още персонал.
Научете повече »
BenchMark ULTRA
Уникална технология с множество модули - всякакъв тест по всяко време.       
Научете повече »
GS Junior
Чрез системата GS Junior можете да използвате мощната технология на 454-секвенция направо на работното си място.    
Научете повече »