cobas c 111
Анализаторът cobas c 111 предлага на лабораториите с много малка работна натовареност индивидуално решение за клинична химия и хомогенно имунотестване.
Научете повече »
cobas integra 400 plus
Удобен, надежден и ефективен Системи за клинична химия с четири интегрирани технологии за измерване за по-гладко разпределение на натовареността и оптимизиране на работата.
Научете повече »
cobas p 312
cobas p 312 е  напълно автоматизирана самостоятелна преаналитична система, създадена да оптимизира работния поток на малки до средни лаборатории.   cobas p 312 е компютърно управляема система за отваряне, сортиране и архивиране на епруветки за SWA, хематология, коагулация, и уринен анализ.
Научете повече »
cobas t 411
Самостоятелна система за лабораторна коагулация, подходяща за малък брой рутинни тестове (до 120 проби на ден).
Научете повече »
Анализатор Multiplate 5.0
Стандартизация на високо ниво. Бързи резултати с отлична възпроизводимост. Точен и лесен за използване.
Научете повече »
cobas m 511
Ново попълнение в продуктовата листа на Roche Diagnostics - интегрираният хематологичен анализатор  cobas m  511. Дигитален анализатор за морфология, брояч и класификатор на кръвни клетки, реализиращ оцветяване и микроскопски анализ на кръвни натривки.
Научете повече »
cobas b 123
Портативна система  cobas b 123 е бърз мултипараметров анализатор, предназначен за изследване на критични медицински показатели. Само от една капка кръв системата може да определи оксигенация и киселинно-алкален статус, както и електролити, метаболити, глюкоза и лактат в рамките на не повече от 2 минути .
Научете повече »
Accutrend Plus
Accutrend® Plus е гъвкава, настолна система за изследване на основните рискови фактори при сърдечно-съдовите заболявания и лактат до леглото на пациента.
Научете повече »
cobas b 121
Системата cobas b 121 предоставя възможност за определяне на 10 от най-критичните параметри при определяне на диагноза.
Научете повече »
cobas u 411
Прогресивният полуавтоматичен уринен анализатор  cobas u  411 е създаден за оптимизиране на работния процес и потока на данни, допълнен с баркод четец по желание и терминал за утайка.
Научете повече »
Уринни анализатори cobas 6500
Серия анализатори  cobas 6500   е напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ с натоварване 100 - 1000 проби дневно. Модулната система предоставя гъвкавост за адаптация и надграждане спрямо нуждите на ползвателя. 
Научете повече »
Urisys 1100
Компактна система за анализ на урина  с тест ленти   за бързи  резултати
Научете повече »
LightCycler 480 Instrument II
Системата LightCycler 480 за  PCR в реално време е напълно интегрирана многоямкова платформа за свръхточна качествена и количествена детекция на нуклеинови киселини.
Научете повече »
COBAS TaqMan 48
Система за амплификация и детекция на ДНК или РНК в реално време
Научете повече »
MagNA Pure Compact
Научете повече »
BenchMark ULTRA
Уникална технология с множество модули - всякакъв тест по всяко време.       
Научете повече »
Ventana BenchMark XT
Системата BENCHMARK XT е напълно автоматизирана система за подготовка на слайдове, с гъвкавост, от която се нуждаете, за да разширите тестовото си меню, за да анализирате повече слайдове и да ускорите времето до резултатите - всичко това, без да е необходимо да назначавате още персонал.
Научете повече »
Ventana BenchMark GX
Ventana BenchMark GX автоматизирано оцветяване, качество и продуктивност
Научете повече »
GS Junior
Чрез системата GS Junior можете да използвате мощната технология на 454-секвенция направо на работното си място.    
Научете повече »