Решения на Roche Diagnostics – отговор на нуждите, свързани с разпространение, проследяване и лечение на COVID-19
12.11.2020


Уважаеми клиенти,

На фона на усложняващата се обстановка и повишаващото се ниво заразени и болни с обструкции, бихме искали да споделим обобщена информация, относно налични тестове за диагностика на SARS-CoV-2, производство на Roche Diagnostics.

Диагностични решения на Roche Diagnostics – отговор на нуждите, свързани с разпространение, проследяване, управление и лечение на COVID-19:

  • молекулярен тест с голям обем за откриване на SARS-CoV-2 - вирусът, причиняващ COVID-19 (разрешение за спешна употреба (EUA) на FDA и наличен в страни, приемащи CЕ-маркировката)
  • лабораторен качествен тест за антитела на SARS-CoV-2, целящ откриване наличието на антитела в кръвта, насочени към нуклеокапсидния протеин (EUA на FDA и CE-маркировка)
  • тест за IL-6, като помощно средство за идентификация на тежък възпалителен отговор при пациенти с потвърден COVID-19 (EUA на FDA и CE-маркировка)
  • Roche v-TAC, който може да помогне за опростяване на скрининга, диагностиката и мониторинга на пациенти с компрометирано дишане в контекста на настоящата пандемия от COVID-19
  • бърз тест за антитела на SARS-CoV-2, подпомагащ определянето до леглото на болния дали дадено лице е било изложено на вируса (CE-маркировка)
  • бърз антигенен тест като помощно средство при откриването на SARS-CoV-2 до леглото на болния в рамките на 15 минути (CE-маркировка)
  • молекулярен тест с голям обем за едновременно откриване и разграничаване между SARS-CoV-2 и инфлуенца A/B, тъй като симптомите са сходни и за двете заболявания (EUA на FDA и CE-маркировка)
  • втори тест за антитела на SARS-CoV-2, насочен към измерване на спайк (коронов) протеин с цел да подпомогне разработката на ваксина и като допълнение на съществуващото ни портфолио (CЕ-маркировка)

В таблицата долу, е предоставен общ преглед на текущото портфолио на Roche с тестове за COVID-19, откриващи остра инфекция със SARS-CoV-2 или имунен отговор:

 Място на анализ

Откриване на остри инфекции

(SARS-CoV-2 PCR или антиген)

Откриване на имунен отговор

(SARS-CoV-2 антитела)

 Лаборатория

cobas® SARS-CoV-2 Test

cobas® SARS-CoV-2 § Influenza A/B Test

НОВ - предстоящо пускане:

Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen Test

 

cobas® SARS-CoV-2 (N) immunoassay - тестът открива антитела срещу нуклеокапсиден протеин

cobas® SARS-CoV-2 (S) immunoassay - тестът открива антитела срещу спайк (коронов) протеин

 POC

(на място/в близост до пациента)

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 

cobas® Liat® SARS-CoV-2 Test                        

 SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test - тестът открива антитела срещу нуклеокапсиден протеин

 

Навременното, адекватно, надеждно и висококачествено тестване е от съществено значение за подпомагане на здравните системи в битката срещу корона вируса и успешното преодоляване на COVID-19 пандемията. Подробна информация за подход при избора на подходящ тест в контекста на определящите обстоятелства – линк.

В допълнение на съществуващото  диагностично портфолио, Roche Diagnostics обяви намерението си за пускане на висококапацитетен тест за антиген на SARS-CoV-2, като помощно средство при диагностка на инфекция с тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2). Планира се тестът да бъде наличен в края на 2020 г. за страните, приемащи маркировката CE. Процесът по пускане на теста включва и подаване на заявление за разрешение за спешна употреба (EUA) от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA).

Тестът Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen е автоматизиран лабораторен имунологичен анализ с висока точност за ин витро качествено определяне на нуклеокапсидния антиген на SARS-CoV-2. Тестът е предназначен за професионална употреба, с използване на проби от назофарингеален или орофарингеален тампон, от пациенти със симптоматика, предполагаща COVID-19, или от лица с известно или предполагаемо излагане на SARS-CoV-2. Имунохимичният анализ работи с всички имунохимични анализатори cobas е. Резултатът от теста се рапортува в рамките на 18 минути (без времето за събиране, транспортиране и подготовка на пробата). Капацитетът е до 300 теста/час, според възможностите на анализатора.1 Автоматизираният анализ на антигена осигурява намаляване на разходите и грешките поради премахване на етапите, извършвани на ръка, както и бързо получаване на резултати, с голям капацитет за обработени тестове.

ХРОНО, в качеството си на официален диструбутор на Roche Diagnostics,  има ангажимента за предоставяне навременна информация, свързана с предстоящото пускане на пазара на  Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen.

 

С уважение,

ХРОНО ООД

 

Референции:

1. Full specifications of the Roche immunoassay systems, including throughput, can be found on our diagnostics.roche website

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив новини
Изявление
21.01.2022
Тест на RD за антитела срещу рецепторния свързващ домен (RBD) на SARS-CoV-2 спайк(S)(короновия) протеин в човешки серум и плазмa
17.11.2021
OneRoche Days Webinar
11.11.2021

16 – 18 ноември 2021 г.

Покана за XIII НККЛ и XXVIII Среща на БФКЛ
08.09.2021
Интегрирана аналитична модулна система cobas® pure
18.06.2021
Уебинар „Приоритети в борбата с рак на маточната шийка – подкрепа и ангажираност“
07.06.2021

10.06.2021 г.

18:00 часа

Виртуална конференция
03.06.2021
Виртуално събитие „Research & Development Days“
12.04.2021
Коагулационни анализатори cobas t 511 и cobas t 711
25.01.2021
Научна програма PRO-COAG
15.01.2021
27 януари 2021 г. (сряда)
15:00 - 16:20 ч. CET
16:00 – 17:20 ч. (българско време)
Решения на Roche Diagnostics – отговор на нуждите, свързани с разпространение, проследяване и лечение на COVID-19
12.11.2020
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
09.11.2020
XXIII Национална конференция по онкогинекология
27.10.2020
Участие на Хроно в XXIII Национална конференция по онкогинекология
21.09.2020
cobas® Assay Portfolio
15.09.2020
CoaguChek® Pro II
17.07.2020
Elecsys® IGFBP-3
16.07.2020
Elecsys® Androstenedione
07.07.2020
GDF-15 Диагностична стойност при кардиологични заболявания
30.06.2020
Клиничнo значение на PIVKA II при диагностициране на хепатоцелуларен карцином
19.06.2020
Accu-Chek® Inform II
19.06.2020
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.