Решения на Roche Diagnostics – отговор на нуждите, свързани с разпространение, проследяване и лечение на COVID-19
12.11.2020


Уважаеми клиенти,

На фона на усложняващата се обстановка и повишаващото се ниво заразени и болни с обструкции, бихме искали да споделим обобщена информация, относно налични тестове за диагностика на SARS-CoV-2, производство на Roche Diagnostics.

Диагностични решения на Roche Diagnostics – отговор на нуждите, свързани с разпространение, проследяване, управление и лечение на COVID-19:

  • молекулярен тест с голям обем за откриване на SARS-CoV-2 - вирусът, причиняващ COVID-19 (разрешение за спешна употреба (EUA) на FDA и наличен в страни, приемащи CЕ-маркировката)
  • лабораторен качествен тест за антитела на SARS-CoV-2, целящ откриване наличието на антитела в кръвта, насочени към нуклеокапсидния протеин (EUA на FDA и CE-маркировка)
  • тест за IL-6, като помощно средство за идентификация на тежък възпалителен отговор при пациенти с потвърден COVID-19 (EUA на FDA и CE-маркировка)
  • Roche v-TAC, който може да помогне за опростяване на скрининга, диагностиката и мониторинга на пациенти с компрометирано дишане в контекста на настоящата пандемия от COVID-19
  • бърз тест за антитела на SARS-CoV-2, подпомагащ определянето до леглото на болния дали дадено лице е било изложено на вируса (CE-маркировка)
  • бърз антигенен тест като помощно средство при откриването на SARS-CoV-2 до леглото на болния в рамките на 15 минути (CE-маркировка)
  • молекулярен тест с голям обем за едновременно откриване и разграничаване между SARS-CoV-2 и инфлуенца A/B, тъй като симптомите са сходни и за двете заболявания (EUA на FDA и CE-маркировка)
  • втори тест за антитела на SARS-CoV-2, насочен към измерване на спайк (коронов) протеин с цел да подпомогне разработката на ваксина и като допълнение на съществуващото ни портфолио (CЕ-маркировка)

В таблицата долу, е предоставен общ преглед на текущото портфолио на Roche с тестове за COVID-19, откриващи остра инфекция със SARS-CoV-2 или имунен отговор:

 Място на анализ

Откриване на остри инфекции

(SARS-CoV-2 PCR или антиген)

Откриване на имунен отговор

(SARS-CoV-2 антитела)

 Лаборатория

cobas® SARS-CoV-2 Test

cobas® SARS-CoV-2 § Influenza A/B Test

НОВ - предстоящо пускане:

Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen Test

 

cobas® SARS-CoV-2 (N) immunoassay - тестът открива антитела срещу нуклеокапсиден протеин

cobas® SARS-CoV-2 (S) immunoassay - тестът открива антитела срещу спайк (коронов) протеин

 POC

(на място/в близост до пациента)

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 

cobas® Liat® SARS-CoV-2 Test                        

 SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test - тестът открива антитела срещу нуклеокапсиден протеин

 

Навременното, адекватно, надеждно и висококачествено тестване е от съществено значение за подпомагане на здравните системи в битката срещу корона вируса и успешното преодоляване на COVID-19 пандемията. Подробна информация за подход при избора на подходящ тест в контекста на определящите обстоятелства – линк.

В допълнение на съществуващото  диагностично портфолио, Roche Diagnostics обяви намерението си за пускане на висококапацитетен тест за антиген на SARS-CoV-2, като помощно средство при диагностка на инфекция с тежък остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2). Планира се тестът да бъде наличен в края на 2020 г. за страните, приемащи маркировката CE. Процесът по пускане на теста включва и подаване на заявление за разрешение за спешна употреба (EUA) от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA).

Тестът Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen е автоматизиран лабораторен имунологичен анализ с висока точност за ин витро качествено определяне на нуклеокапсидния антиген на SARS-CoV-2. Тестът е предназначен за професионална употреба, с използване на проби от назофарингеален или орофарингеален тампон, от пациенти със симптоматика, предполагаща COVID-19, или от лица с известно или предполагаемо излагане на SARS-CoV-2. Имунохимичният анализ работи с всички имунохимични анализатори cobas е. Резултатът от теста се рапортува в рамките на 18 минути (без времето за събиране, транспортиране и подготовка на пробата). Капацитетът е до 300 теста/час, според възможностите на анализатора.1 Автоматизираният анализ на антигена осигурява намаляване на разходите и грешките поради премахване на етапите, извършвани на ръка, както и бързо получаване на резултати, с голям капацитет за обработени тестове.

ХРОНО, в качеството си на официален диструбутор на Roche Diagnostics,  има ангажимента за предоставяне навременна информация, свързана с предстоящото пускане на пазара на  Elecsys® SARS-CoV-2 Antigen.

 

С уважение,

ХРОНО ООД

 

Референции:

1. Full specifications of the Roche immunoassay systems, including throughput, can be found on our diagnostics.roche website

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив новини
Участие на Хроно в XV Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2023
Среща на БДКЛ, клон София, с подкрепата на ХРОНО
24.04.2023
Участие на Хроно в XIV Национална конференция по клинична лаборатория
12.10.2022
Хроно – 20 години Ваш надежден партньор
11.10.2022
Virtual Event, EuroMedLab2022
07.04.2022
Участие на Хроно в XV Национален конгрес по акушерство и гинекология
16.03.2022
Изявление
21.01.2022
Тест на RD за антитела срещу рецепторния свързващ домен (RBD) на SARS-CoV-2 спайк(S)(короновия) протеин в човешки серум и плазмa
17.11.2021
OneRoche Days Webinar
11.11.2021

16 – 18 ноември 2021 г.

Покана за XIII НККЛ и XXVIII Среща на БФКЛ
08.09.2021
Интегрирана аналитична модулна система cobas® pure
18.06.2021
Уебинар „Приоритети в борбата с рак на маточната шийка – подкрепа и ангажираност“
07.06.2021

10.06.2021 г.

18:00 часа

Виртуална конференция
03.06.2021
Виртуално събитие „Research & Development Days“
12.04.2021
Коагулационни анализатори cobas t 511 и cobas t 711
25.01.2021
Научна програма PRO-COAG
15.01.2021
27 януари 2021 г. (сряда)
15:00 - 16:20 ч. CET
16:00 – 17:20 ч. (българско време)
Решения на Roche Diagnostics – отговор на нуждите, свързани с разпространение, проследяване и лечение на COVID-19
12.11.2020
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
09.11.2020
XXIII Национална конференция по онкогинекология
27.10.2020
Участие на Хроно в XXIII Национална конференция по онкогинекология
21.09.2020
cobas® Assay Portfolio
15.09.2020
CoaguChek® Pro II
17.07.2020
Elecsys® IGFBP-3
16.07.2020
Elecsys® Androstenedione
07.07.2020
GDF-15 Диагностична стойност при кардиологични заболявания
30.06.2020
Клиничнo значение на PIVKA II при диагностициране на хепатоцелуларен карцином
19.06.2020
Accu-Chek® Inform II
19.06.2020
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.