Elecsys Syphilis
15.05.2014


Уважаеми клиенти,  

Имаме удоволствието да представим на вниманието Ви новия тест на Roche Diagnostics – Elecsys® Syphilis.

  • Предназначение

Тестът Elecsys® Syphilis е помощно средство при диагностиката на инфекции със сифилис. Това е  имунологичен ин витро тест за качествено определяне на антитела към Treponema pallidum в човешки серум и плазма. Тестът е разработен на базата на най-съвременна технология използваща рекомбинантни термостабилни антигени, следствие на което се характеризира с безпрецедентно висока чувствителност и прецизно изпълнение.

  • Ползи за диагностиката

Сифилисът се причинява от вътреклетъчна Грам-отрицателна бактерия спирохета - Treponema Pallidum, подвид Pallidum. Предаване на инфекцията става по:

- Полов път

- От майкаста на детето по време бременността или раждането

- При кръвопреливане

При условие, че се диагностицира в ранен стадий, инфекцията може успешно да се лекува, а вроденият сифилис – да бъде предовратен. Този факт налага необходимостта от надеждни методи за ранно откриване.  Новият тест на Roche Diagnostics Elecsys Syphilis е ранен високо чувствителен и прецизен показател за инфекция със сифилис. С този показател Roche Diagnostics постига:

- Консолидация на STD менюто на платформи Elecsys

- Пълна автоматизация и интеграция с останалите показатели от TORCH менюто

- Трепонемален тест, който е подходящ за скрининг на общата популация, на бременни и на кръводарители

- Допълване на  автоматизираните тестове Mediace®  Rapid Plasma Reagin (RPR) и T. pallidum Latex Agglutination® (TPLA®) (също предлагани и от Roche), позволява надеждно откриване на инфекция и проследяване на лечението за сифилис

В допълнение за лабораторните специалисти – потребители на теста, Roche Diagnostics предоставя Серологичен диагностичен алгоритъм за Treponema Pallidum.

  • Предимства на теста:

- Детекция на общи антитела срещу T. Pallidum - Открива IgG и IgM антитела срещу TpN15, TpN17 и TpN47 

- Висока чувствителност и специфичност, минимизиращи риск от пропуск и грешки в диагностичния процес

- Ценова ефективност – високата специфичност намалява необходимостта от повторно тестване

- Отчетлива интерпретация на резултатите, благодарение на ясно дефиниран cut-off

- Ефективност на изследването:

 

 

  1. времева – резултат до 18 мин
  2. малък обем проба – 10 µL, предоставя възможност от една проба на дадена платформа да се изследват всички необходими показатели

 

  • Информация за заявки:

 Име на продукта

 Кат. №

Брой тестове в кит

 Elecsys Syphilis

 06 923 348 190 

 100

 PreciControl Syphilis

06 923 364 190

2 x 2mL от всеки

PreciControl Syphilis 1 и 2

 

  • Характеристики на теста

 

  GMMI / каталожен номер

06923348-190  за 100 определя

Рак-касета с реактиви (M, R1, R2), етикирана като Syphilis

Syphilis Cal 1: 2x за 1.0 mL (лиофилизиран)

Syphilis Cal 2: 2x за 1.0 mL (лиофилизиран)

  Предназначение

 Имунологичен тест за ин витро качествено определяне на общи антитела към Treponema pallidum в човешки серум и плазма. Тестът е предназначен за помощно средство при диагностика на инфекции със сифилис.

  Принцип на теста

Обща продължителност на теста: 18 минути

Сандвичев принцип

  Референтен файл

 Версия 4.05

  Номер на тест

  ACN

1360          в cobas e 411/Elecsys 2010

160            в MODULAR ANALYTICS ,

cobas e 601 и cobas e 602

  Тест-код

 Syphilis

  Проби

Серум

Плазма       K2-EDTA, K3-EDTA, Na-цитрат,

CPDA (Цитрат фосфат декстроза аденин) Li-хепарин (събран в епруветки, съдържащи сепариращ гел)

 

  Калибрация

 Отрицателен калибратор

(Syphilis Cal 1)

Обхват на сигнала: 450-4000

Положителен калибратор

(Syphilis Cal 2)

Обхват на сигнала: 22000-14000

 Изчисление

 Резултатът от пробата се изчислява автоматично от анализатора. Резултатът се рапортува като положителен или отрицателен, както и под формата на cutoff индекс (сигнал проба/cutoff).

  Интерпретация на резултатите

 Cut off индекс (COI): < 1.00 = отрицателен

 Cut off индекс (COI): ≥ 1.00 = положителен


  Качествен контрол

 PreciControl Syphilis (06 923 364 - 190)

Контрола на базата на човешки серум,

Разфасовка - (4 x 2 mL)

PC Syphilis 1: отрицателни за сифилис антитела

PC Syphilis 2: положителни за сифилис IgG антитела


Контролите нямат етикети с баркод, поради което трябва да се пускат като външни контроли. Всички стойности и обхвати трябва да се въвеждат ръчно.

  Специфика на анализа

 Не е открита кръстосана реактивност.

Проверени са 236 проби, съдържащи антитела срещу Borrelia, EBV, Rubella, HAV, HBV, HCV, HIV, CMV, HSV, E. coli, Toxoplasma gondii, ANA и ревматоиден фактор.

  Клинична чувствителност

 100% Общо (n=924)

  Клинична специфичност

 99.88%  Цялостна ( n =8079)

 

Моля, лабораториите, да имат предвид, че за апликация на показателя е необходимо наличната апаратура да е с референтен файл 4.05 на системи Elecsys 2010 и cobas e411.

Допълнителна продуктова информация:

Имунологичен тест Elecsys® Syphilis

Имунологичен тест Elecsys® Syphilis

Оставаме на разположение при необходимост.

С уважение,

Екип Хроно

 

 

 


Архив новини
Участие на Хроно в XV Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2023
Среща на БДКЛ, клон София, с подкрепата на ХРОНО
24.04.2023
Участие на Хроно в XIV Национална конференция по клинична лаборатория
12.10.2022
Хроно – 20 години Ваш надежден партньор
11.10.2022
Virtual Event, EuroMedLab2022
07.04.2022
Участие на Хроно в XV Национален конгрес по акушерство и гинекология
16.03.2022
Изявление
21.01.2022
Тест на RD за антитела срещу рецепторния свързващ домен (RBD) на SARS-CoV-2 спайк(S)(короновия) протеин в човешки серум и плазмa
17.11.2021
OneRoche Days Webinar
11.11.2021

16 – 18 ноември 2021 г.

Покана за XIII НККЛ и XXVIII Среща на БФКЛ
08.09.2021
Интегрирана аналитична модулна система cobas® pure
18.06.2021
Уебинар „Приоритети в борбата с рак на маточната шийка – подкрепа и ангажираност“
07.06.2021

10.06.2021 г.

18:00 часа

Виртуална конференция
03.06.2021
Виртуално събитие „Research & Development Days“
12.04.2021
Коагулационни анализатори cobas t 511 и cobas t 711
25.01.2021
Научна програма PRO-COAG
15.01.2021
27 януари 2021 г. (сряда)
15:00 - 16:20 ч. CET
16:00 – 17:20 ч. (българско време)
Решения на Roche Diagnostics – отговор на нуждите, свързани с разпространение, проследяване и лечение на COVID-19
12.11.2020
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
09.11.2020
XXIII Национална конференция по онкогинекология
27.10.2020
Участие на Хроно в XXIII Национална конференция по онкогинекология
21.09.2020
cobas® Assay Portfolio
15.09.2020
CoaguChek® Pro II
17.07.2020
Elecsys® IGFBP-3
16.07.2020
Elecsys® Androstenedione
07.07.2020
GDF-15 Диагностична стойност при кардиологични заболявания
30.06.2020
Клиничнo значение на PIVKA II при диагностициране на хепатоцелуларен карцином
19.06.2020
Accu-Chek® Inform II
19.06.2020
Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 - нов имунологичен тест на Roche Diagnostics
12.05.2020
Roche разработва нов серологичен тест за откриване на COVID-19 антитела
21.04.2020
Хроно - с участие в XII Национална конференция по клинична лаборатория
02.10.2019
Хроно - с участие в XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие
23.10.2018
Хроно - с участие в XI Национална конференция по клинична лаборатория
18.09.2018
GDF-15
29.08.2018
Vacuette Blood Collection Tubes
27.07.2018
Greiner Bio-One Preanalytics Catalogue
25.07.2018
Новите серумни епруветки на Greiner Bio-One
23.07.2018
Хроно взе участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
22.03.2018
Хроно - с участие в XIX Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве
07.03.2018
ХРОНО взе участие в X Национален конгрес по клинична лаборатория
12.09.2017
Roche Diagnostics 2017
15.06.2017
Кампания „Усъвършенстване на лабораторната диагностика“
01.06.2017
ХРОНО взе участие в ХII Национален конгрес по патология
16.05.2017
Първа конференция по трансфузионна медицина
28.11.2016
ХРОНО взе участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
31.10.2016
Хроно - с участие в X Софийски симпозиум по репродуктивна медицина
24.10.2016
ХРОНО – генерален спонсор на X Национална конференция по клинична лаборатория
03.10.2016
cobas m 511 - Нова епоха в хематологията
03.08.2016
Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина
25.04.2016
cobas t 411 Нова ера в коагулационния анализ
08.02.2016
Пускане на пазара на Elecsys SCC Помощ при управлението на пациенти с плоскоклетъчен рак
02.02.2016
Интердисциплинарна среща-дискусия на тема: Тропонин - диагностична стойност в практиката
26.11.2015
IX НККЛ, х-л Самоков, к.к. Боровец
17.09.2015
Нов реактив за хепатит В повърхностен антиген - Elecsys HBsAg II quant II и разработена за него контрола - PreciControl HBsAg II
16.07.2015
Хроно представи предимствата на апарат VENTANA BenchMark GX по време на Националната конференция по патология
20.04.2015
cobas b 101 система за управление на диабет и дислипемия в необходимия момент
11.03.2015
Серия уринни анализатори cobas 6500 – напълно автоматизирана модуларна платформа за уринен анализ
25.02.2015
Нов реактив за естрадиол - Elecsys E2 Gen. 3
18.12.2014
Elecsys Tacrolimus
12.12.2014
Анти-Мюлеров хормон
25.11.2014
Хроно - с международно участие в VIII Национална конференция по клинична лаборатория
19.09.2014
Покана
09.09.2014
VACUETTE Super-T турникет
30.07.2014
Elecsys Syphilis
15.05.2014
Кат. № 06 923 348 190
Нови тестове IgA и IgM за гръбначно-мозъчна течност (CSF)
06.02.2014
Elecsys Cyclosporinе
08.07.2013
Кат. № 05 889 014 190
Нова допълнителна контрола за Tg II и TSH в ниските нива
20.06.2013
Проучвания за сравнимост между резултати от епруветки с K2EDTA и K3EDTA
14.06.2013
Elecsys ProGRP
06.06.2013
Кат. № 06 505 961 190
HBDH2, KAPPA2 и LAMBDA2 в готови за употреба касети за cobas c 311/501 и COBAS INTEGRA
21.05.2013
Кат. № 06 750 036 190 Кат. № 06 749 976 190 Кат. № 06 749 992 190
Elecsys Calcitonin
12.04.2013
Кат. № 06 445 853 190
Инструкции за употреба
08.03.2013
Готови за употреба реактиви за HBDH, α1-Microglobulin, Kappa и Lambda в касети c-pack
05.02.2013
Прехвърляне на производството на ISE реактиви за COBAS INTEGRA
04.02.2013
Homocysteine
11.01.2013
Кат. № 05 385 415 190
Еlecsys Vitamin D total
16.12.2012
Директива 2010/32/ЕС на ЕС от 10 май 2010 година
06.12.2012
За прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците
Хроно подкрепи Трета национална онкологична конференция МОРЕ 2012
12.10.2012
Хроно представи предимствата на cobas h 232 по време на XIII Национален конгрес по кардиология с международно участие
05.10.2012
Хроно представи новостите в лабораторната диагностика по време на IX Национален конгрес по клинична лаборатория
28.09.2012
Единни настройки за центрофугиране
09.07.2012
Elecsys Anti – HCV версия II
29.06.2012
Хроно подкрепи научна конференция на тема: „Злокачествени заболявания на женските полови органи"
22.06.2012
Хроно с щанд на научен симпозиум на кардиолозите в Албена
12.05.2012
Elecsys HE4
15.03.2012
14ти Симпозиум на Roche Тъканна диагностика “Новости и компетенции в тъканната диагностика” Варна, България
23.02.2012
Прееклампсия и автоматизираните тестове на Roche Diagnostics Elecsys sFlt-1 и Elecsys PlGF
22.02.2012
Хроно официален дистрибутор на Roche Diagnostics за България
18.05.2011
От 01 Февруари 2011 година, ХРОНО ООД е официалният представител на ROCHE DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND GmbH за България.